Monday, April 2, 2012

The Heart
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (kurnia).”
(QS. Ali Imran: 8)

Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku diatas ketaatan kepadamu.

No comments: